Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

 

1. Večkratno zadovoljstvo: zadovoljni sodelavci -> zadovoljni kupci -> zadovoljni lastniki.

Zadovoljni kupci se vračajo in s tem nam omogočajo, da zaposlimo nove sodelavce.
Tako s kupci, kot tudi z dobavitelji gradimo partnerski odnos, ki temelji na dolgoletnem sodelovanju in izkazanem zaupanju.

Zadovoljen sodelavec z veseljem prihaja na delo, je produktiven in uspešen; posledica je dobro opravljeno delo, kar pomeni da so izdelki narejeni v skladu z zahtevami kupca. Zavedamo se, da podjetje ne predstavljajo le stroji in objekti, ampak predvsem ljudje.

 

2. Osnovna filozofija obvladovanja kakovosti je opredeljena odgovornost posameznika. Vsak posameznik se zaveda pomembnosti svojega dela in svojega doprinosa k nastanku Zaposleni so ponosni na svoje delo, saj le jasno postavljene delovne naloge in opredeljena odgovornost posameznika vodi k doseganju postavljenih ciljev.

 

3. Uresničitev začrtane poslovne politike pomeni:

 • določitev merljivih ciljev, vključno z okoljskimi
 • spremljanje doseganja le-teh, kot tudi
 • ukrepanje v primeru nedoseganja.

 

4. Konkurenčnost temelji na znanju.

Nove sodelavce usposabljamo, da bi razumeli potrebe in zahteve kupcev, saj le z dovolj dobro usposobljenim kadrom lahko izpolnjujemo in dosegamo postavljene cilje. 
Za dolgoročnost je poleg konkurenčnosti potrebno ravnanje z okoljem, ki zagotavlja, da se zaradi dejavnosti podjetja kakovost bivanjskega okolja ne bo poslabšala. Zdravje ljudi je vrednota, ki jo odgovorno upoštevamo.

 

5. Nenehno izboljševanje in nadgradnja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem nam omogočata ostati v igri. V proces izboljšanja vključujemo vse zaposlene; upoštevamo in vzpodbujamo predloge in nasvete vsakogar. 

Nenehno zmanjševanje vplivov na okolje dosegamo s sistemskim pristopom, kar pomeni:

 • širjenje zavesti o ravnanju z okoljem med sodelavci
 • javno objavo Politiki na medmrežju
 • realizacijo okvirnih okoljskih ciljev
 • ustrezno ukrepanju v primeru razlitja nevarnih snovi
 • ločevanje, kot tudi zmanjševanje nastalih odpadkov
 • Načrtovanje in uvedba tehnologij in proizvodov, da bo obremenjevanje okolja pri proizvodnji, uporabi, odlaganju, čim manjše;
 • Tehnološka prenova procesov v smislu minimiranja porabe naravnih virov in zniževanje nastajanja odpadkov;
 • Zniževanje porabe energije za enak učinek;
 • Pri realizaciji proizvoda uporabljamo sodobne, v praksi preizkušene tehnologije, strojno opremo, naprave in postopke, ki omogočajo (npr) nižji odpad/izmet, energetsko varčnost, regeneracijo, reciklažo

 

6. Sistem celovitega obvladovanja kakovosti in ravnanja z okoljem je primarna naloga vodstva. Zasnovan je na preventivnem ukrepanju, kar pomeni pravočasno odkrivanje napak in pomanjkljivosti, na vseh področjih.

Vodstvo podjetja:

 • podpira nenehne okoljske izboljšave podjetja,
 • izboljšano varnost pri delu,
 • spremlja izvajanje zavezujočih zakonodajnih zahtev in zahtev kupcev
 • izpolnjuje pričakovanja zainteresiranih javnosti.

 

7. Nihče ni nezmotljiv, zato priznavamo svoje napake. Znanja ne skrivamo, temveč ga posredujemo.

8. Moj sodelavec je moj kupec, saj ga potrebujem. Tudi sam sem njegov kupec, saj me tudi on potrebuje

9. Vsakdo razume pomen nastalih stroškov, predvsem stroškov nekakovosti.

Osnovni podatki

REMF d.o.o.

Na Produ 102

SI-2391 Prevalje

Slovenija

Kontaktni podatki

Telefon: +386 (0)2 82 18 130

Fax: +386 (0)2 82 18 132

E-poštni naslov: marija@remf.si